Søker
Vennligst Vent

Legemidler på reisen

jun, 16 || No Comments |

Skal du ha med deg legemidler på reisen, må du kunne dokumentere at du er rettmessig eier av legemidlene. Du bør derfor oppbevare medisinene i originalemballasjen fra apoteket. Det vil også være nyttig å ha med dokumentasjon, i form av legeerklæring eller kopi av resept. Som regel vil dette være god nok dokumentasjon. Men for å være helt sikker kan du også ta med en medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og medisiner.

Hvor mye legemidler kan jeg ta med

For utenlandsreiser til EU/EØS land kan du ta med deg medisiner for maksimum 1 års forbruk, så fremst det ikke er legemidler med narkotiske virkestoffer. For utenlandsreiser til land som ligger utenfor EU/EØS, kan du ta med deg medisiner for maksimum 3 måneders forbruk. For legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer er det også her egne bestemmelser og begrensinger.

Medisiner som står oppført på doping eller narkotikalisten

  • Når det gjelder medisiner som står oppført på dopinglisten, så har du anledning til å ta med deg medisiner beregnet på personlig medisinsk bruk for inntil 30 dagers bruk.
  • Reiser du til land innenfor Schengen-området kan du ta med deg medisiner som står på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk. Herunder finner du sterke smertestillende legemidler, beroligende midler og sovemidler. Du bør imidlertid ha med deg en Schengen-attest som utstedes av ditt apotek, og gjelder i inntil 30 dager. Enkelte medisiner inneholder stoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten. Dette kan være medisiner som inneholder sentralstimulerende stoffer. For slike tilfeller utsteder alle apotek en Schengen-attest som gjelder i inntil 30 dager.
  • For reiser til land utenfor Schengen området kan du ta med deg medisiner som står på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk.
  • Trenger du legemidler for mer enn 30 dagers bruk, så kan statens legemiddelverk etter en søknad gi tillatelse for dette. Får du innvilget søknaden, utstedes det da en erklæring på både norsk og engelsk. Husk imidlertid å søk i god tid.


Hva er en Schengen-attest

En Schengen-attest er en dokumentasjon fra et norsk apotek på at du er rettmessig eier av en medisin som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Norske statsborgere som reiser til land innenfor Schengen-området, har anledning til å ta med seg nødvendige legemidler som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Med nødvendige legemidler menes det legemidler som er nødvendig for å gjennomføre en behandling utstedt av lege.

For mer informasjon vedrørende Schengen-attest og legemidler til reisen, anbefaler vi at du besøker Statens legemiddelverk sine nettsider.

Leave a Reply