Søker
Vennligst Vent

Husk å ta med helsetrygdkort på reisen

jun, 12 || No Comments |

Planlegger du en ferie i et EU/EØS land eller Sveits, så gjør du lurt i å ha med deg det europeiske helsetrygdkortet. Det europeiske helsetrygdkortet dokumenterer nemlig at du har rett på medisinsk behandling, på lik linje med andre statsborgere i oppholdslandet. Denne dokumentasjonen kan bli verdifull, hvis er uheldig å havner ut for en ulykke eller rett og slett blir syk på reisen.

Hvilke rettigheter gir helsetrygdkortet

Det europeiske Helsetrygdkortet gir deg rett til medisinsk behandling i EU/EØS land, samt Sveits. Vilkårene for behandlingen er på lik linje med landets egne statsborgere. Det vil si at du må betale de samme egenandelene som landets egne innbyggere. Helserettighetene er imidlertid noe begrenset. Det er derfor viktig og ha en god reiseforsikring i tillegg.

Hvem kan få helsetrygdkort

Får å ha rett på europeisk helsetrygdkort må en være medlem av folketrygden. En må også være statsborger i et EU/EØS land eller Sveits. Oppfyller du disse kriteriene har du rett på et europeisk helstrygdkort. Ordningen omfatter også barn, samboere og ektefeller. Vær imidlertid klar over at hvert enkelt familiemedlem, må ha sitt eget kort.


Hvordan bestiller jeg helsetrygdkortet

Det europeiske helsetrygdkortet kan du bestille her, eller ved å ringe 800 43 573. Når du har bestilt kortet vil det bli sendt til den adressen du er registrert med i folkeregisteret. Helfo opplyser på sine nettsider, at det kan ta opptil 10 dager fra du bestiller kortet til du mottar det i posten.

Når gjelder ikke kortet

Helsetrygdkortet gjelder kun når du søker medisinsk behandling via offentlige tjenester. Kortet gir deg heller ingen rettigheter, hvis selve formålet med reisen er medisinsk behandling. Bortsett fra Sveits, så gir kortet heller ingen rettigheter i land som ikke er medlem av EU/EØS. Det er derfor ekstra viktig med en solid reiseforsikring, om du legger reisen til land som ikke omfattes av avtalen.

Leave a Reply