Søker
Vennligst Vent

Dine rettigheter når flyet blir innstilt

jun, 11 || No Comments |

Når flyet blir innstilt er flyselskapet forpliktet til å tilby deg pengene tilbake, eller tilby deg en alternativ rute til din destinasjon. Ved en alternativ rute har du selvfølgelig også rett på mat og drikke, eventuell overnatting og gratis telefon.

Så lenge det ikke er ekstraordinære omstendigheter som har ført til innstillingen av flyet, så har du krav på følgende summer:

  • 250€ hvis reisen ikke overstiger 1.500 km
  • 400€ på reiser som overstiger 1.500 km i EU, eller for andre flyvninger mellom 1.500 km og 3.500 km.
  •  600€ for alle andre flyreiser

Med ekstraordinære omstendigheter snakker vi her om dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler eller lignende. Dette er omstendigheter som ikke kunne vært unngått på tross av at alle rimelige forhåndsregler er blitt fulgt.


Flyselskapene har imidlertid rett til å redusere summene ovenfor med 50 prosent, når de er i stand til å tilby deg en alternativ rute til destinasjonen, som ikke går ut over planlagt ankomsttid med mer enn:

  • 2 timer på flyvninger som ikke overstiger 1.500 km
  • 3 timer på flyvninger som overstiger 1.500 km i EU, og alle andre flyvninger mellom 1.500 km og 3.500 km.
  • 4 Timer på alle andre flygninger

Denne kompensasjonen har du krav på uansett om du har lidd et økonomisk tap eller ikke. Kompensasjonen skal utbetales umiddelbart når du henvender deg til flyselskapet.

Det finnes imidlertid noen unntak. Du har ingen rett på kompensasjon så lenge selskapet har informert om:

  • innstillingen mer enn 14 dager før avreise
  • mellom 7 og 14 dager før avreise så lenge du blir tilbudt en alternativ reiserute, som gjør at du kan reise maks to timer før avtalt avgangstid og ankomme målet maks 4 timer etter planlagt ankomsttid.
  • mindre en 7 timer før avreise så lenge du blir tilbudt en alternativ reiserute, som gjør at du kan reise maks en time før avtalt avgangstid og ankomme målet maks 2 timer etter planlagt ankomsttid.

Besøk forbrukereropa.no for mer informasjon om dine rettigheter i forbindelse med innstilling av fly.

Leave a Reply